Ga naar hoofdinhoud

Reserveren – Voorwaarden en Huisregels

Je kunt de reservering pas verzenden als je het hokje hebt aangevinkt op het reserveringsformulier.
Bij reservering ga ik er dus ook absoluut vanuit dat je de regels en voorwaarden daadwerkelijk hebt gelezen en dat je hiermee akkoord gaat!

 • Een standaardworkshop bij mij in het atelier ( lees: het totale verblijf ) duurt maximaal 3 uur. Met andere woorden: de maximale 3 uur is vanaf moment binnenkomst tot en met het afscheid aan de deur. Handen wassen, haren kammen, toiletteren, foto’s maken van het eindresultaat etc. moet allemaal plaatshebben binnen die 3 uur. De daadwerkelijke workshop duurt dan ook 2 uur en 45 minuten.
 • De superworkshop ( workshop + arrangement) duurt maximaal 4 uur en de daadwerkelijke workshoptijd bedraagt dan dus 3 uur en 45 minuten.
  Belangrijk: het is in je eigen belang om je te houden aan de reserveringstijden zoals afgesproken. Mijn vriendelijke verzoek dan ook om niet eerder dan 5 minuten VOOR aanvangstijd bij mij op de stoep te staan. Ook spreekt het voor zich dat indien je te laat bent, je deze tijd er NIET bij kunt krijgen. Tijden luisteren (met name op de drukke zaterdagen) heel nauw en ook een groep NA jou heeft recht op een schone tafel en verse koffie/ thee!
 • Op het moment dat je een optie omzet in een reservering zal ik aan jou (als zijnde contactpersoon) een factuur toezenden en verplicht je je om binnen het vermelde termijn op de factuur een bedrag aan aanbetaling/ reserveringskosten over te maken aan op mijn bankrekeningnummer 43.07.60.876 ten name van De Zus van Tante Til en met vermelding van de volgende drie gegevens: Factuurnummer, naam van het contactpersoon + eventueel naam van het bedrijf en de datum van de workshop. Dit bedrag is in de regel de helft van workshopkosten.
 • Let op: Jouw digitaal ingevulde reserveringsformulier staat gelijk aan een wettelijke juridische overeenkomst. Dat wil zeggen: Jij bent akkoord gegaan met de voorwaarden en bij eventuele annulering (en) om wat voor reden dan ook van jouw kant, blijft de verplichting tot betaling van de helft van de kosten van de workshop. Bij het niet nakomen van deze betalingsverplichting zal ik dan ook ( helaas ) de nodige juridische stappen ondernemen.
 • Je verplicht je tot een tijdige betaling (let dus op de vermelding van de betalingstermijn op de factuur )
 • Bedrijven dienen een eventuele afwijkende betalingswijze ( dus niet conform mijn voorwaarden) te vermelden op het reserveringsformulier. Bijvoorbeeld: een verzoek om betaling in zijn geheel achteraf moet terug te vinden zijn op het reserveringsformulier. Wel gelden er uiteraard dezelfde regels mbt de aanbetalings/reserveringskosten van het aantal opgegeven/ gereserveerde personen.
 • Ook bij gedeeltelijke of volledige annuleringen ( particulieren en bedrijven ) blijft de verplichting van betaling helft van de workshopkosten
 • Een workshop die 1 week voor de geplande datum volledig wordt geannuleerd, zal voor de volle 100% worden doorberekend.
 • Degene op wiens naam wordt gereserveerd is het contactpersoon en dus ook mijn aanspreekpunt. Ook stel ik dit persoon medeverantwoordelijk voor de tijdige betaling en het tijdslimiet van de workshop.
 • Restant van het bedrag voldoe je contant op de dag van de workshop (tenzij anders afgesproken )
 • Kom je met meer personen op de geplande dag, dan is dat in de regel geen probleem… wel even een belletje een dag/ paar dagen van tevoren.
 • Kom je met minder personen dan betaal je per – gemist persoon – 15 euro:dus dan ben je de reserveringskosten/aanbetaling kwijt van het betreffende persoon, of jullie beschilderen 30 euro extra aan servies al naar gelang het minder aantal personen. Dat wil zeggen: je reserveert voor 10 personen en op de dag zelf komen jullie maar met 9 personen, dan ben je of 15 euro reserveringskosten/aanbetaling kwijt, of jullie beschilderen met 9 personen servies t.w.v. besteding voor 10 personen en moeten jullie dus nog 10 maal 15 euro betalen.

Ziekte en/of een andere reden voor een minder aantal personen is voor mij geen reden om hiervan af te wijken. Je kunt dan beter voor vervanging zorgen.
Indien je een reservering hebt staan voor de workshop plus een arrangement dan graag minimaal 2 dagen voor de bewuste datum een eventuele wijziging mbt het aantal personen doorgeven. Op tijd doorgegeven minder aantal personen zullen dan mbt kosten van het extra arrangement ( High tea/ coffee of aangeklede borrel ) NIET doorberekend worden. De aanbetalings/reserveringskosten mbt helft van de workshopkosten worden wel doorberekend.
Let op: alle regels mbt betalen en tijden staan dus na reservering niet meer ter discussie!
Indien door omstandigheden de workshop van mijn kant niet kan doorgaan, dan zal ik er alles aan doen om middels een bekwame en ervaren standby de workshop gewoon door te laten gaan.
Doet zich derhalve van mijn kant (maar dan moet het wel heel ernstig zijn ) toch een – no show – voor, dan mag je de workshop alsnog doen op een andere dag

 • Houd er rekening mee dat alles handwerk is en dat er in het hele schilder/glazuur/afbakproces ook wel eens iets mis kan gaan.
 • Het ongeglazuurde servies kan qua kleur iets afwijken en ook na het afbakken kunnen er, daar waar er niet geschilderd is, kleurverschillen en/ of enige oneffenheden optreden.
 • Het kan ook voorkomen dat in het servies (op plekken waar er NIET is geschilderd) glazuurscheurtjes zichtbaar zijn/worden, soms direct na het bakken en soms na enkele weken. Dit heet craquelee en dit is helaas niet altijd te voorkomen!
 • Mocht er zich tijdens het glazuur- of afbakproces een ernstige barst of breuk voordoen ( dwz: het serviesonderdeel is niet meer te gebruiken ), dan mag je kostenloos een nieuw stuk beschilderen. Je ontvangt dan een tegoedbon ter waarde van het gebroken/ gebarsten item. Er zal dan een afspraak gemaakt worden voor een derde dinsdagavond van de maand (dit is de inloopavond!)
 • De tegoedbon is dan voor 2 personen, zodat je ook een bekende mee kunt nemen.
 • De zaterdag is te allen tijde de ophaaldag! Houd hier rekening mee en ook deze voorwaarde staat NIET ter discussie!
 • Neem op tijd contact op met mij indien je door een dringende reden je servies niet op tijd of op een zaterdag kunt afhalen.
 • Er zijn voor de regio Den Haag en omstreken bezorgmogelijkheden tegen een betaling van 15 euro.
 • Het is niet gebruikelijk en niet wenselijk om baby’s of kleine kinderen mee te nemen naar de workshops ( uitzonderingen uiteraard bij familiefeestjes )
 • En zo vind ik dat er wel genoeg strenge regels en voorwaarden zijn, maar voor mij telt: Duidelijkheid voor alles, dan weten alle partijen waar ze aan toe zijn!

Zijn er onduidelijkheden of heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande regels en voorwaarden dan kun je contact opnemen.

Back To Top